Privat: Høring til Forskrift om kunstgressbaner

Høringsnotatet og forskrift er for snevert. Blant annet behandles ikke helserisiko for brukerne og for naboer. Skifte av dekke behandles heller ikke.
Uttalelse fra:
Gerd Mary Brekken og Magne Nilsen
Firma:
Privat
Emne:
Høring til Forskrift om kunstgressbaner
Epost:
gerd.brekken@gmail.com magne7@icloud.com

Høringsdokumenter