Privat: Høring til Forskrift om kunstgressbaner

Høringen tar opp mangler ved høringsnotat og forskrift.
Uttalelse fra:
Gerd Mary Brekken og Magne Nilsen
Firma:
Privat
Emne:
Høring til Forskrift om kunstgressbaner
Epost:
gerd.brekken@mail.com magne7@cloud.com

Høringsdokumenter