PRIVAT: Høring ny forskrift om etablering og drift av kunstgressbaner

Etablering av nye kunstgressbaner bør forbys inntil nye forskrifter er vedtatt, og en miljøvennlig utførelse er godkjent i EU. Kunstgress produserer store mengder mikroplast, som ikke hører hjemme i naturen. Det går fint an å spille fotball på naturgress eller grus for barn og unge. Forskning viser at kunstgress er kreftfremkallende, spesielt for målvakter. Internasjonal fotball spilles på naturgress, og flere av verdens beste spillere nekter å spille på kunstgress. Dessverre opptrer Fotballforbundet og Oslo kommune ved Bymiljøetaten som miljøsvin, da de ønsker å fjerne flotte naturgressarealer for å erstatte det med kunstgress for fotball, slik at almenheten fratas muligheten for rekreasjon og friluftsliv i nærheten av der de bor. Det er ikke overskudd av grønne arealer i Oslo nær bebyggelse. I bymiljøhovedstaden 2019 med ett rødgrønt byråd opptrer Bymiljøetaten som en miljøversting, og det med MDG i spissen som har de ansvarlige byråder. Jeg henviser til en protestaksjon og klagesak som har pågått i 5 år mot nedbygging og ødeleggelse av Tørteberg friareal av en beboergruppe på Marienlyst og Frøen. Området er oppført på Byantikvarens Gule Liste over anlegg med stor kulturhistorisk verneverdi, hvilket Oslo kommune ikke tar hensyn til. Den nye kunstgressbanen, i tillegg til den som allerede er der, er planlagt bygget før høringsfristen 31.oktober går ut. Statsråd Ola Elvestuen må omgående oppheve igangsettingstillatelsen i sak PBE- 201505539 før det er for sent, slik at en katastrofe unngås ovenfor alle som daglig benytter området. Med hilsen Arve Finkenhavn
Uttalelse fra:
ARVE FINKENHAVN, GYDAS VEI 18, 0363 OSLO
Firma:
PRIVAT
Emne:
Høring ny forskrift om etablering og drift av kunstgressbaner
Epost:
fintec@online.no