Norges Naturvernforbund: Forskrift for håndtering av gummigranulat (2019/8215)

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet: Kapittel 23-A i forurensningsforskriften. "Utforming og drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale"
Uttalelse fra:
Naturvernforbundet
Firma:
Norges Naturvernforbund
Emne:
Forskrift for håndtering av gummigranulat (2019/8215)
Epost:
naturvern@naturvernforbundet.no