NTNU: Høringsuttalelse forskrift om kunstgress

SIAT ser det som positivt at Miljødirektoratet foreslår en innskjerping av krav til bygging og drift av kunstgressflater med kunstig ifyll. Markedet for renovering av kunstgressbaner vil øke fra ca 40-50 baner pr år til ca 180 baner pr år de kommende årene, og det er avgjørende at det settes krav til både utførelse og materialbruk som ivaretar framtidens miljøstandard, ikke minst knyttet til avhending og avfallshåndtering.
Uttalelse fra:
Senter for Idrettsanlegg og Teknologi
Firma:
NTNU
Emne:
Høringsuttalelse forskrift om kunstgress
Epost:
bjorn.aas@ntnu.no