Molde kommune: Håndtering av gummigranulat i kunsgressbaner

Viser til vedlagte saksprotokoll fra Molde kommunestyre - 26.09.2019
Uttalelse fra:
Molde kommunestyre
Firma:
Molde kommune
Emne:
Håndtering av gummigranulat i kunsgressbaner
Epost:
postmottak@molde.kommune.no

Høringsdokumenter