Molde idrettsråd: Høringsuttale

Undertegnede går for alternativ 1 og vedlegger et utfyllende svar i form av et debatt innlegg. Molde idrettsråd kan komme med uttale senere i høringsprosessen om nytt, oppdatert kunnskapsgrunnnlag forekommer
Uttalelse fra:
Rune Sjåholm
Firma:
Molde idrettsråd
Emne:
Høringsuttale
Epost:
leder.molde@irnif.no

Høringsdokumenter