Lier kommune: Høringsinnspill vedr utkast til forskrift

Utkast til forskrift om utforming og drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale Oppvekst, kultur og idrettsutvalgets behandlet sak om forskriftsutkast vedr. utforming og drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale på sitt møte 29. oktober. De fattet følgende enstemmige vedtak: 1. Lier kommune er glad for at det nå kommer forskrifter for idrettsbaner/ kunstgressanlegg med gummigranulat som bedre ivaretar miljøhensyn. 2. Lier kommune gir følgende innspill til høringen: a. Vi anbefaler at alternativ 2 velges mht. overgangsbestemmelser i forskriften slik at gjennomføring blir praktisk og økonomisk realistisk. b. Vi forutsetter at det settes av særtilskudd til nødvendige tiltak for å sikre at tiltakene kan gjennomføres raskest mulig. c. Samarbeid mellom det offentlige og brukerne/idrettslagene vil være avgjørende for god oppfølging og effekt. 3. Lier kommune har allerede sikret flere av tiltakene, og vil selv sørge for at alle anlegg snarest mulig blir tilrettelagt fullt ut etter de forskrifter som vedtas.
Uttalelse fra:
Oppvekst, kultur og idrettsutvalget
Firma:
Lier kommune
Emne:
Høringsinnspill vedr utkast til forskrift
Epost:
postmottak@lier.kommune.no

Høringsdokumenter