Klompen Fotballklubb: Gummigranulat

For vår lille klubb så vil det å følge Alternativ 1 så godt som medføre at vi må legge ned idrettslaget. Vi har allerede tenkt at når den dagen kommer at anlegget skal rehabiliteres så skal man enten gå over til sandfylt kunstgress alternativt gummigranulat med oppsamling. Således vil vårt idrettslag uten tvil kun kunne eksistere videre hvis alternativ 2 blir valgt. Jeg går ut i fra at det finnes mange sammenlignbare idrettslag som vårt som også kommer til å havne i økonomisk uføre hvis alternativ 1 velges.
Uttalelse fra:
Geir Strøm Aalberg
Firma:
Klompen Fotballklubb
Emne:
Gummigranulat
Epost:
geiraalberg@hotmail.com

Høringsdokumenter