Idrettsrådet i Trondheim

Uttalelse fra:
Idrettsrådet i Trondheim
Emne:
Høringsuttalelse til sak 2019/8215