Hold Norge Rent: Høringssvar ny forskrift for håndtering av gummigranulat (2019/8215)

Følger vedlagt.
Uttalelse fra:
Lise Keilty Gulbransen
Firma:
Hold Norge Rent
Emne:
Høringssvar ny forskrift for håndtering av gummigranulat (2019/8215)
Epost:
lise.gulbransen@holdnorgerent.no