Hasundgot Idrettslag: Høyringsuttale - ny forskrift for handtering av gummigranulat

Hasundgot IL er inneforstått med problematikken og er innstilt på å få til gode løysingar slik at granulaten frå baneanlegget vert haldt igjen. Men i vårt tilfelle vil dette medfører store kostnadar for klubben. Difor ser vi det som ei betre løysing å ta dette når anlegget skal gjennomgå større oppgradering, noko vi har planar om når banedekket må utbyttast. Kanskje vil klubben då investere i eit anna materiale enn granulat. Med dette som bakgrunn ønskjer Hasundgot IL at Alternativ 2 vert innført som overgangsbestemmelse for eksisterande baner.
Uttalelse fra:
Hasundgot Idrettslag
Firma:
Hasundgot Idrettslag
Emne:
Høyringsuttale - ny forskrift for handtering av gummigranulat
Epost:
sekreter@hasundgot.no

Høringsdokumenter