Hå kommune: Miljødirektoratets utkast til forskrift om kunstgressbaner

I Hå kommune er det i stor grad frivillige organisasjoner (idrettslag) som eier og drifter kunstgressbaner. For å unngå en stor og brå ekstrakostnad for de frivillige lagene ser vi derfor Alternativ 2 som det beste alternativet
Uttalelse fra:
Hå kommune
Firma:
Hå kommune
Emne:
Miljødirektoratets utkast til forskrift om kunstgressbaner
Epost:
skule@ha.kommune.no

Høringsdokumenter