Gjesdal kommune: Høring forskrift gummigranulat

§ 23A-4. Krav til idrettsbaner Utendørs idrettsbaner der plastholdig løst fyllmateriale brukes skal ha a) en fysisk barriere rundt idrettsbanen som hindrer at plastholdig løst fyllmateriale spres utenfor banen. Minst 13 centimeter av barrierens høyde, målt fra bakken, skal være tett (dette kan løses med vanlig betong stein rundt anlegget) Vider må det sikres terskelfri tilkomst for spiller, HC og vedlikeholdsutstyr via arrangement som fanger opp granulatene (f.eks groper med rist) Granulatene er "tung" og flyr lite. Slitasjepartiklene fra vanlig bildekk bruk utgjør en mye større forurensingstrussel langs alle veier i hele landet.!
Uttalelse fra:
Gjesdal kommune
Firma:
Gjesdal kommune
Emne:
Høring forskrift gummigranulat
Epost:
postmottak@gjesdal.kommune.no

Høringsdokumenter