Drammen kommune: Svar på høring - utkast til ny forskrift om kunstgressbaner_

Vedlagt følger uttalelse fra Drammen kommune
Uttalelse fra:
Drammen kommune
Firma:
Drammen kommune
Emne:
Svar på høring - utkast til ny forskrift om kunstgressbaner_
Epost:
marte.bohm@drmk.no; Kommunepost.Drammen@drmk.no

Høringsdokumenter