Bryne FK: Høring 2019/8215

Bryne FK støtter at kravene rundt håndtering av gummigranulat skjerpes, men det må gjøres på en skånsom måte da mange vil ha store utfordringer knyttet til dette. Utfordringen i dag er at det ikke finnes tilfredsstillende alternativer til gummi som ifyll. Det viktigste i fremtiden er at det innføres retningslinjer for håndtering som gjør at minst mulig gummi forsvinner fra spillflaten, men at det også må være innenfor rimelighetens grenser. Det er f eks ikke alle som har nok plass til å etablere barriere for snørydding. Når det gjelder overgangsbestemmelser så støtter Bryne FK alternativ to, men det kan kanskje også tenkes at det går an å lage et mellomalternativ med dispensasjoner?
Uttalelse fra:
Asle Tjøtta
Firma:
Bryne FK
Emne:
Høring 2019/8215
Epost:
asle@brynefk.no

Høringsdokumenter