BioBag International AS: Høring forskrift gummigranulat

Høringsuttalelse vedr. Utkast til forskrift om utforming og drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale BioBag International AS har gjennomgått ovennevnte utkast til forskrift og inngir i den sammenheng følgende høringsuttalelse. Innledning BioBag er en av de ledende leverandører av biologisk nedbrytbare og sertifisert komposterbar bioplast i Norge, Norden og Internasjonalt. Vi ser positivt på tiltak som fremmer en bærekraftig utvikling gjennom fornuftig ressursutnytting og reduserte utslipp og forsøpling. Historisk sett har dette vært viktige drivkrefter i vår utvikling og produksjon av bionedbrytbare og komposterbare produkter. Nytt miljøvennlig fyllmateriale Etter at problemet med gummigranulat kom på dagsordenen, har BioBag gjennom de senere år utviklet er substitutt til det tradisjonelle gummigranulatet. Dette produktet består av bionedbrytbar plast og trebasert lignin (produsert av Borregaard ASA). Denne utviklingen har vært finansiert av BioBag selv og Innovasjon Norge. Dessuten har vi benyttet en rekke rådgivere i denne prosesses, hvorav blant andre Norges Fotballforbund (NFF) har vært involvert for å sikre at produktet holdt de mål til funksjonalitet som kreves. BioBag har nå tatt frem et kommersielt produkt som er holdbar på bane, men bionedbrytbar i natur (jordsmonn og vann). Produktet vil ikke gi varig mikroplast. Ettersom det miljøvennlige fyllmaterialet er bionedbrytbart, vil det etter vår mening også kunne ha en verdi ved end livssykel på bane, og bli anvendt som fyllmasse blandet ut med jord i stedet for deponering/forbrenning. Produktet testes i disse dager hos NMBU og NIVA for å dokumentere bionedbrytbarhet, men som leverandør vet vi at produktets oppbygning gir full bionedbrytbarhet. Konsekvenser av forslag til forskrift, og forslag til endring I forslaget til forskrift vil dessverre dette miljøvennlige produktet komme inn under definisjonen plastholdig løst fyllmateriale i §23A-3, og dermed rammes av de etterfølgende paragrafer hva angår krav som stilles til baner med løst fyllmateriale. Et miljøvennlig løst fyllmateriale av typen BioBag har tatt frem har en betydelig høyere kostnad enn oppmalte gummidekk. Hvis baneeier i tillegg blir pålagt å bygge om bane for å redusere utslipp av dette fyllmaterialet, vil slike miljøprodukter fullstendig miste sin konkurransekraft. Ettersom slike produkter altså er miljøvennlige fremstår dette som urimelig. Fra BioBag sin side vil vi derfor foreslå følgende: 1. I § 23A-3 etableres det en definisjon av løse fyllmaterialer som er bionedbrytbare 2. I etterfølgende paragrafer gjøres det unntak/lempning i kravene for løse fyllmaterialer som er bionedbrytbare. Om BioBag BioBag ble etablert i 1959. Selskapet produserte fra starten produkter av tradisjonell polyetylen. På midten av 1990-tallet så BioBag at dette ikke var bærekraftig over tid og besluttet a skifte over til bionedbrytbare og sertifiserte komposterbare produkter. Vår drivkraft er å gjøre det vi kan for miljøet. En verden uten plast er langt unna og i mellomtiden er vårt mantra: Riktig plast til riktig anvendelse. BioBag Gruppen omsatte i 2018 for nesten NOK 400 mill. gjennom 10 egne produksjons- og salgsselskaper: Foruten Europa har vi operasjoner i USA/Canada og Australia med totalt 140 ansatte. Med vennlig hilsen Kjell Ivar Bache Adm. Dir BioBag International AS ________ World Economic Forum har plassert Bioplast som nummer 1 av ”10 emerging technologies”: https://www.weforum.org/agenda/2019/07/these-are-the-top-10-emerging-technologies-of-2019/ Videre informasjon og dokumentasjon om bioplast og bionedbrytbar/komposterbar plast: https://docs.european-bioplastics.org/publications/Discussion_paper_Biodegradable_plastics_to_the_Circular_Economy_in_Europe.pdf https://www.european-bioplastics.org/microbes-fully-metabolize-biodegradable-plastics/ https://static1.squarespace.com/static/5522e85be4b0b65a7c78ac96/t/5acbd346562fa79982b268fc/1523307375028/5Gyres_BANlist2.pdf http://materbi.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/Scheda-biodegradazione-marina_EN_TUV_LR.pdf
Uttalelse fra:
Kjell Ivar Bache
Firma:
BioBag International AS
Emne:
Høring forskrift gummigranulat
Epost:
kib@biobagworld.com

Høringsdokumenter