Bergen kommune: Høringsuttalelse fra Bergen kommune til utkast til ny forskrift om etablering og drift av idrettsbaner som bruker plastholdig løst fyllmateriale

Uttalelse fra:
Bergen kommune
Firma:
Bergen kommune
Emne:
Høringsuttalelse fra Bergen kommune til utkast til ny forskrift om etablering og drift av idrettsbaner som bruker plastholdig løst fyllmateriale
Epost:
barnehage.skole.idrett@bergen.kommune.no