BAD, PARK OG IDRETT: Høringssvar fra BPI ang plastholdig løst fyllmateriale i kunstgressbaner

Se vedlagtde høringsuttalelse. BAD, PARK OG IDRETT støtter alternativ 1
Uttalelse fra:
BAD, PARK OG IDRETT
Firma:
BAD, PARK OG IDRETT
Emne:
Høringssvar fra BPI ang plastholdig løst fyllmateriale i kunstgressbaner
Epost:
badparkogidrett@nih.no