Askvoll kommune : Høyringsfråsegn frå Askvoll kommune til ny forskrift om utforming og drift av idrettsbanar med plasthaldig laust fyllmateriale

Uttalelse fra:
Askvoll kommune
Firma:
Askvoll kommune
Emne:
Høyringsfråsegn frå Askvoll kommune til ny forskrift om utforming og drift av idrettsbanar med plasthaldig laust fyllmateriale
Epost:
postmottak@askvoll.kommune.no