912713555 : Høringssvar til forskrift for håndtering av gummigranulat (2019/8215)

Vedlagt følger høringssvar til forskrift for håndtering av gummigranulat (2019/8215) fra Marienlyst og Farerborg Vel
Uttalelse fra:
Marienlyst og Fagerborg Vel
Firma:
912713555
Emne:
Høringssvar til forskrift for håndtering av gummigranulat (2019/8215)
Epost:
catharinavogt@gmail.com

Høringsdokumenter