Foreslår ny åteforskrift (2019/7914)

Miljødirektoratet foreslår ny forskrift som regulerer utlegging av åte og fôring av vilt. 

Formålet med forskriften er å kunne regulere bruken av åte der dette kan medføre en risiko for både vilt, miljø og unntaksvis mennesker. Forskriften skal bidra til å redusere faren for at rovvilt som følge av fôring eller åte tar opphold ved beiteområder for husdyr, og hindre at vilt som følge av fôring tar opphold i nærheten av veger eller bebyggelse og medfører en sikkerhetsrisiko. Forskriften legger til rette for at det kan benyttes åte ved felling av villsvin, men at man ikke skal bidra til styrking av bestanden ved fôring. 

Høringsfrist er 1. oktober 2019.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet. Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Vennligst merk brevet med 2019/7914.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Sylli Skog AS

24.10.19

Firma: Sylli Skog AS

Glommen Mjøsen Skog SA

24.10.19

Firma: Glommen Mjøsen Skog SA

Alvdal og Tynset kommuner

18.10.19

Firma: Alvdal og Tynset kommuner

Akershus fylkeskommune

18.10.19

Firma: Akershus fylkeskommune

Norges Jeger- og Fiskerforbund

18.10.19

Firma: Norges Jeger- og Fiskerforbund

NOAH – for dyrs rettigheter

18.10.19

Firma: NOAH – for dyrs rettigheter

Høgskolen i Innlandet

17.10.19

Firma: Høgskolen i Innlandet

Privat

17.10.19

Stor-Elvdal kommune

16.10.19

Firma: Stor-Elvdal kommune

Kiær Mykleby

03.10.19

Firma: Kiær Mykleby

Nord-Fron kommune

03.10.19

Firma: Nord-Fron kommune

Alvdal kommune

03.10.19

Firma: Alvdal kommune

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk: Åteforskrift

01.10.19

Firma: Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

Politidirektoratet

01.10.19

Firma: Politidirektoratet

Mattilsynet: Høringssvar fra Mattilsynet

01.10.19

Firma: Mattilsynet

Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Høring Åteforskrift

30.09.19

Firma: Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Dyrebeskyttelsen Norge: Høringsuttalelse åteforskrift

30.09.19

Firma: Dyrebeskyttelsen Norge

Den norske veterinærforening: Åteforskrift

30.09.19

Firma: Den norske veterinærforening

Økokrim

30.09.19

Firma: Økokrim

Halden kommune

30.09.19

Firma: Halden kommune

Oslo kommune - Bymiljøetaten

30.09.19

Firma: Oslo kommune - Bymiljøetaten

Foreningen Våre Rovdyr: Høringsuttalelse om åteforskrift

30.09.19

Firma: Foreningen Våre Rovdyr

Indre Østfold kommune: Høringsuttalelse åteforskriften

27.09.19

Firma: Indre Østfold kommune

NORSKOG: Ny åteforskrift

27.09.19

Firma: NORSKOG

Aremark kommune: Åteforskriften

25.09.19

Firma: Aremark kommune

Fylkesmannen i Innlandet: Høringsuttalelse om åteforskriften

25.09.19

Firma: Fylkesmannen i Innlandet

ØKOKRIM : Ny åteforskrift

24.09.19

Firma: ØKOKRIM

Privat: Åteforskrift

23.09.19

Firma: Privat

Norway Nature as: Bruk av åte

17.09.19

Firma: Norway Nature as

Eidsvoll kommune

09.09.19

Rovviltnemnda i region 2

14.08.19

Firma: Høringsuttalelse til sak 2019/7914

Privat: Høring åteforskrift

07.07.19

Firma: Privat

Privat: Høring åteforskrift

07.07.19

Firma: Privat

Storfjord kommune: Høring åteforskrift

26.06.19

Firma: Storfjord kommune

Tema

Relaterte lenker