Foreslår ny åteforskrift (2019/7914)

Miljødirektoratet foreslår ny forskrift som regulerer utlegging av åte og fôring av vilt. 

Formålet med forskriften er å kunne regulere bruken av åte der dette kan medføre en risiko for både vilt, miljø og unntaksvis mennesker. Forskriften skal bidra til å redusere faren for at rovvilt som følge av fôring eller åte tar opphold ved beiteområder for husdyr, og hindre at vilt som følge av fôring tar opphold i nærheten av veger eller bebyggelse og medfører en sikkerhetsrisiko. Forskriften legger til rette for at det kan benyttes åte ved felling av villsvin, men at man ikke skal bidra til styrking av bestanden ved fôring. 

Høringsfrist er 1. oktober 2019.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet. Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Vennligst merk brevet med 2019/7914.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Tema

Relaterte lenker