Foreslår ny viltforskrift (2019/7911)

Miljødirektoratet foreslår ny forskrift om skadefelling, om dødt vilt og om bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften).

Miljødirektoratet samler fire eksisterende forskrifter som regulerer innfanging, uttak, oppdrett og hold av vilt, og håndtering av dødt vilt, til en felles forskrift. Utgangspunktet er at hovedprinsippene i viltforvaltningen videreføres i den nye forskriften, og at bestemmelsene nå samles i en mer systematisk og harmonisert forskrift. Det er også innarbeidet et skille mellom vilt som forekommer naturlig i Norge og fremmede viltarter. Bestemmelsene om hold av fremmede viltarter flyttes til forskrift om fremmede organismer.

Høringsfrist er 1. oktober 2019.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet. Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Vennligst merk brevet med 2019/7911.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Sylli Skog AS

24.10.19

Firma: Sylli Skog AS

Veterinærinstituttet

24.10.19

Firma: Veterinærinstituttet

Privat

18.10.19

Norges Jeger- og Fiskerforbund

18.10.19

Firma: Norges Jeger- og Fiskerforbund

Marker, Aremark og Rømskog kommuner

18.10.19

Firma: Marker, Aremark og Rømskog kommuner

Dyrebeskyttelsen Norge

18.10.19

Firma: Dyrebeskyttelsen Norge

Akershus fylkeskommune

18.10.19

Firma: Akershus fylkeskommune

NOAH - for dyrs rettigheter

18.10.19

Firma: NOAH-for dyrs rettigheter

Sabima

18.10.19

Firma: Sabima

Norges Miljøvernforbund

18.10.19

Firma: Norges Miljøvernforbund

Fylkesmannen i Innlandet

17.10.19

Firma: Fylkesmannen i Innalndet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

17.10.19

Firma: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fylkesmannen i Rogaland

17.10.19

Firma: Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Trøndelag

17.10.19

Firma: Fylkesmannen i Trøndelag

Norsk Ornitologisk Forening (NOF)

17.10.19

Firma: Norsk Ornitologisk Forening (NOF)

Norges Fritids- og Småfiskerforbund

17.10.19

Firma: Norges Fritids- og Småfiskerforbund

Mattilsynet

17.10.19

Firma: Mattilsynet

Privat

17.10.19

Privat

17.10.19

Bodø Kommune

17.10.19

Firma: Bodø Kommune

Miljøpartiet de grønne Indre Østfold

16.10.19

Firma: Miljøpartiet de grønne Indre Østfold

Politidirektoratet

11.10.19

Firma: Politidirektoratet

Privat

09.10.19

Nord-Fron kommune

03.10.19

Firma: Nord-Fron kommune

Kvinesdal kommune

03.10.19

Firma: Kvinesdal kommune

FugleAdvokatene: Høringssvar viltforskrift

01.10.19

Firma: FugleAdvokatene

Privat: Nei til ny viltforskrift!

01.10.19

Firma: Privat

Privat: Ny viltforskrift

01.10.19

Firma: Privat

Privat : Nei til ny viltforskrift

01.10.19

Firma: Privat

Privat: Ny viltforskrift

01.10.19

Firma: Privat

Riwla@me.com: Ny viltforskrift 2019

01.10.19

Firma: Riwla@me.com

Privat: Høringssvar til ny viltlov

01.10.19

Firma: Privat

Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO: Høringssvar til ny viltforskrift 2019/7911

01.10.19

Firma: Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO

Landbrukskontoret for Våler og Åsnes kommuner: Høringsinnspill til forskrift om ny viltforskrift

01.10.19

Firma: Landbrukskontoret for Våler og Åsnes kommuner

Fylkesmannen i Nordland: Høringsuttalelse

01.10.19

Firma: Fylkesmannen i Nordland

Veterinær Sunniva Tilrem: Kommentar til forslag om ny forskrift

01.10.19

Firma: Veterinær Sunniva Tilrem

Fuglehundklubbenes Forbund

01.10.19

Firma: Fuglehundklubbenes Forbund

Dyrebeskyttelsen Norge: Høringsvar viltforskriften 2019/7911

01.10.19

Firma: Dyrebeskyttelsen Norge

Bekymret borger: ny viltlov

01.10.19

Firma: Bekymret borger

Dyrebeskyttelsen Norge: Svar på forslag til ny viltforskrift

01.10.19

Firma: Dyrebeskyttelsen Norge

Universitetet i oslo : Rovdyrnemnda må ut

01.10.19

Firma: Universitetet i oslo

National Parks for Wildlife Norway: Høringskommentar

01.10.19

Firma: National Parks for Wildlife Norway

Privat: Ny viltforskrift

30.09.19

Firma: Privat

Dyrebeskyttelsen Norge vestfold (Org nr. 976 745 876): HØRINGSSVAR – VILTFORSKRIFTEN- 2019/7911

30.09.19

Firma: Dyrebeskyttelsen Norge vestfold (Org nr. 976 745 876)

Privat: Ny viltforskrift

30.09.19

Firma: Privat

privat: Bevar dyrelivet og naturen

30.09.19

Firma: privat

Foreningen Norske Etologer: Høringssvar ny viltforskrift

30.09.19

Firma: Foreningen Norske Etologer

Privatperson/jordeier: Svar på høring av ny viltforskrift

30.09.19

Firma: Privatperson/jordeier

Privatperson: Endring av forskrift

30.09.19

Firma: Privatperson

privat person: Ny viltforskrift

30.09.19

Firma: privat person

Privat: Uttalelse ny viltlov

30.09.19

Firma: Privat

Privatperson : Ny viltforskrift

30.09.19

Firma: Privatperson

Meg selv.: Ny viltforskrift

30.09.19

Firma: Meg selv.

Ninabeth@broadpark.no : Ang ny viltforskrift

30.09.19

Firma: Ninabeth@broadpark.no

Privatperson: Uttalelse til ny viltforskrift

30.09.19

Firma: Privatperson

Privatperson: Ny viltforskrift

30.09.19

Firma: Privatperson

Norsk Kennel Klub: Høringssvar Viltforskriften

30.09.19

Firma: Norsk Kennel Klub

Mattilsynet: Høringssvar ny viltforskrift

30.09.19

Firma: Mattilsynet

Norsk Taxidermist Forbund: Høringsuttalelse om ny Viltforskrift

30.09.19

Firma: Norsk Taxidermist Forbund

privat: Ny viltlov

30.09.19

Firma: privat

Privat: Viltforskrift

30.09.19

Firma: Privat

Privatperson: Høringsuttalelse viltforskrift

30.09.19

Firma: Privatperson

Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Høring viltforskrift

30.09.19

Firma: Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Hægebostad kommune: Høring viltforskrift

30.09.19

Firma: Hægebostad kommune

Museum Stavanger (MUST): Høringsinnspill Viltforskrift

30.09.19

Firma: Museum Stavanger (MUST)

privat: viltforskrift

30.09.19

Firma: privat

Privat: Ny viltforskrift

30.09.19

Firma: Privat

Privat: Imot

30.09.19

Firma: Privat

Foreningen Våre Rovdyr: Høringsuttalelse om ny viltforskrift

30.09.19

Firma: Foreningen Våre Rovdyr

Privat: Ny viltforskrift

30.09.19

Firma: Privat

Privat: Dyremishandling

30.09.19

Firma: Privat

Privat: Dyremishandling

30.09.19

Firma: Privat

Privat: Ny viltforskrift

30.09.19

Firma: Privat

Privatperson: .

30.09.19

Firma: Privatperson

Norges Kaninforening: Kanin i ny viltforskrift

30.09.19

Firma: Norges Kaninforening

privatperson: Viltforskriften

30.09.19

Firma: privatperson

privatperson: Viltforskriften

29.09.19

Firma: privatperson

Smykkedesigner: Stopp utryddelsen av våre rovdyr

29.09.19

Firma: Smykkedesigner

Privatperson: Bevar dyrene og naturen

29.09.19

Firma: Privatperson

privatperson: Viltforskriften

29.09.19

Firma: privatperson

Dag Myhre: Viltforskriften

29.09.19

Firma: Dag Myhre

Dag Myhre: Viltforskriften

29.09.19

Firma: Dag Myhre

Privat: Nye rovdyrforskriften

29.09.19

Firma: Privat

Privatperson : Viltforskriften

28.09.19

Firma: Privatperson

privat: Bevar natur og dyreliv

28.09.19

Firma: privat

Haram kommune: Skadefelling av grågås

27.09.19

Firma: Haram kommune

Indre Østfold kommune: Høringsuttalelse viltforskriften

27.09.19

Firma: Indre Østfold kommune

Den norske veterinærforening: Høringssvar viltforskrift

27.09.19

Firma: Den norske veterinærforening

NORSKOG: Ny viltforskrift

26.09.19

Firma: NORSKOG

Privatperson: Ny viltforskrift

26.09.19

Firma: Privatperson

Beate Retterås: ny viltforskrift

26.09.19

Firma: Beate Retterås

Beate Retterås: ny viltforskrift

26.09.19

Firma: Beate Retterås

Beate Retterås: ny viltforskrift

26.09.19

Firma: Beate Retterås

Beate Retterås: ny viltforskrift

26.09.19

Firma: Beate Retterås

Beate Retterås: ny viltforskrift

26.09.19

Firma: Beate Retterås

privatperson: 4.9

25.09.19

Firma: privatperson

Aremark kommune: Viltforskriften

25.09.19

Firma: Aremark kommune

Privat: Viltforskrift

25.09.19

Firma: Privat

Privatperson : Kommentar til 4.9

24.09.19

Firma: Privatperson

Meg selv: Ny viltforskrift

24.09.19

Firma: Meg selv

Privatperson: Brudd på dyrevern

24.09.19

Firma: Privatperson

Privatperson: Lovforslaget er for liberalt

24.09.19

Firma: Privatperson

Norsk Natur: Høringssvar viltforskrift 2019

24.09.19

Firma: Norsk Natur

Privatperson: Lovstridig forslag

24.09.19

Firma: Privatperson

Norsk Natur: Høring viltforskrift 2019

24.09.19

Firma: Norsk Natur

ØKOKRIM: Endringer i viltforskriften

24.09.19

Firma: ØKOKRIM

UTMARKSSPESIALISTEN: NY VILTFORSKRIFT

24.09.19

Firma: UTMARKSSPESIALISTEN

Privat: Ny viltforskrift

23.09.19

Firma: Privat

Privatperson: Ny viltforskrift

23.09.19

Firma: Privatperson

Privat: Ny viltforskrift

23.09.19

Firma: Privat

spookendeer@gmail.com: Ang viltforeskrift

23.09.19

Firma: spookendeer@gmail.com

Rovviltets Røst: Høringsinnspill Viltloven

23.09.19

Firma: Rovviltets Røst

Privat: Ny viltforskrift

23.09.19

Firma: Privat

privat: det er ulovlig

23.09.19

Firma: privat

YANNICK DE BRITO: Ny viltforskrift

23.09.19

Firma: YANNICK DE BRITO

Privatperson: Inhumant

23.09.19

Firma: Privatperson

Privat: Nei til dyr i fangenskap!!!!

23.09.19

Firma: Privat

...: Viltforskrift

23.09.19

Firma: ...

Privatperson: Nei til ville dyr i fangenskap

23.09.19

Firma: Privatperson

Dyrs rettigheter: Dyrs frihet

23.09.19

Firma: Dyrs rettigheter

Privatperson: Ny viltforskrift

23.09.19

Firma: Privatperson

Journalist: Fangenskap av ville dyr

23.09.19

Firma: Journalist

Arbeidstaker: Ville dyr i bur

23.09.19

Firma: Arbeidstaker

Privatperson: Respekt for ville dyr

23.09.19

Firma: Privatperson

Dyrs rettigheter: Høring om ny viltforskrift

23.09.19

Firma: Dyrs rettigheter

Marte Karlsen : Viltforskrift

23.09.19

Firma: Marte Karlsen

student: Ville dyr i bur

23.09.19

Firma: student

student: Ville dyr i bur

23.09.19

Firma: student

student: Ville dyr i bur

23.09.19

Firma: student

student: Ville dyr i bur

23.09.19

Firma: student

student: Ville dyr i bur

23.09.19

Firma: student

student: Ville dyr i bur

23.09.19

Firma: student

student: Ville dyr i bur

23.09.19

Firma: student

Privatperson : Nei til Ny viltforskrift

23.09.19

Firma: Privatperson

Privatperson: NEI TIL DYRETORTUR!

23.09.19

Firma: Privatperson

Privatperson : Nei til tortur av ville dyr

23.09.19

Firma: Privatperson

Privatperson : 4-9

23.09.19

Firma: Privatperson

Privatperson: Dyreplageri

23.09.19

Firma: Privatperson

Erik: Nei

23.09.19

Firma: Erik

Hei : Dyr i fangenskap

23.09.19

Firma: Hei

Kim Fagervold: Trening av jakthunder

23.09.19

Firma: Kim Fagervold

Mr.: Nei til ville dyr i bur

23.09.19

Firma: Mr.

Privatperson: Dyreplageri

23.09.19

Firma: Privatperson

Privatperson: Paragraf 4-9

23.09.19

Firma: Privatperson

Privat: Dyr

22.09.19

Firma: Privat

Privatperson : Høring vedr ny viltforskrift

22.09.19

Firma: Privatperson

Privat: Trening av jakrhunder

22.09.19

Firma: Privat

Privat: Ville dyr i bur? NEI

22.09.19

Firma: Privat

Privat: Nei til tortur

22.09.19

Firma: Privat

Privat: Ville dyr i bur? NEI!

22.09.19

Firma: Privat

Ingen: Nytt viltforskrift

22.09.19

Firma: Ingen

Iej: 2019/7911

22.09.19

Firma: Iej

Privat: Stans vedtaket

22.09.19

Firma: Privat

Privatperson: Høringssvar

22.09.19

Firma: Privatperson

Privat: Ny viltforskrift

22.09.19

Firma: Privat

Privatperson: Dyrevelferd

22.09.19

Firma: Privatperson

Sara-loui@hotmail.com: Dyr og empati

22.09.19

Firma: Sara-loui@hotmail.com

Person: Dyremishandling!

22.09.19

Firma: Person

Enkeltpersonsforetak Pål Hugo Grimstad : Forslag om ny viltforskrift

22.09.19

Firma: Enkeltpersonsforetak Pål Hugo Grimstad

Tor: Ny vilt forskrift

22.09.19

Firma: Tor

hvor er dyrsrettigheter: skam

22.09.19

Firma: hvor er dyrsrettigheter

ines.bergmann@neasonline.no : Ville dyr I bur.

22.09.19

Firma: ines.bergmann@neasonline.no

Boikott Konfliktkjøtt: Høring til ny viltforskrift

22.09.19

Firma: Boikott Konfliktkjøtt

Helse sør øst: Hitrening

22.09.19

Firma: Helse sør øst

Student: Viltforskrift

22.09.19

Firma: Student

Wahlbergmusikk: Forferdelig dyremishandling

22.09.19

Firma: Wahlbergmusikk

Wahlbergmusikk: Forferdelig dyremishandling

22.09.19

Firma: Wahlbergmusikk

Privat: Nei til bruk av ville dyr

22.09.19

Firma: Privat

Privatperson: NEI til bruk av ville dyr!

22.09.19

Firma: Privatperson

Kristina øverland : Lovstridig

22.09.19

Firma: Kristina øverland

Privatperson: Opptrening av hund

22.09.19

Firma: Privatperson

Privatperson: Uakseptabelt

22.09.19

Firma: Privatperson

Anettebryn.helsetjenester@gmail.com : Dyr i fangenskap

22.09.19

Firma: Anettebryn.helsetjenester@gmail.com

Privatperson: Forslag til ny viltforskrift

22.09.19

Firma: Privatperson

Privat: Forslag til ny viltforskrift

22.09.19

Firma: Privat

Organisasjon: Ville dyr

22.09.19

Firma: Organisasjon

Dette er skammelig og grovt dyreplageri.: Dyreplageri.

22.09.19

Firma: Dette er skammelig og grovt dyreplageri.

Privat: Ny viltforskrift 2019/7911

22.09.19

Firma: Privat

Privat : Nytt viltforskrift 2019/7911

22.09.19

Firma: Privat

Privat : Nytt viltforskrift 2019/7911

22.09.19

Firma: Privat

Privat: SVAR PÅ HØRINGEN

22.09.19

Firma: Privat

Privat: 2019/7911

22.09.19

Firma: Privat

Privat: Ny viltforskrift

22.09.19

Firma: Privat

Privat: ny viltforskrift

22.09.19

Firma: Privat

Privat: Ny viltforskrift.

22.09.19

Firma: Privat

Privat: Ny viltforskrift.

22.09.19

Firma: Privat

Privat: Forslag til ny viltforskrift

22.09.19

Firma: Privat

Peter Vegem: Dyr i fangenskap.

22.09.19

Firma: Peter Vegem

Privat: NEI

22.09.19

Firma: Privat

Drew Design AS : Lov om dyrevelferd

22.09.19

Firma: Drew Design AS

Drew Design AS : Lov om dyrevelferd

22.09.19

Firma: Drew Design AS

victoria.s.solt@gmail.com: villdyr i fangenskap

22.09.19

Firma: victoria.s.solt@gmail.com

Privatperson: Ville dyr som lokkedyr

22.09.19

Firma: Privatperson

Privat: Uttalelse

22.09.19

Firma: Privat

fornuftig person: viltforeskrift

22.09.19

Firma: fornuftig person

Privat: Vilt i fangeskap

22.09.19

Firma: Privat

Privat: 2019/7911

21.09.19

Firma: Privat

Privatperson: Ny viltforskrift

21.09.19

Firma: Privatperson

Privat: Ny viltforskrift

21.09.19

Firma: Privat

Sooma.no: viltforskrift (2019/7911)

21.09.19

Firma: Sooma.no

Tennergi AS: Dyrene må ha det bra!

21.09.19

Firma: Tennergi AS

Privatperson: Forslag til ny viltforskrift.

21.09.19

Firma: Privatperson

Privat: Ville dyr i jakttrening

21.09.19

Firma: Privat

Privat : Viltforskrift 2019/7911

21.09.19

Firma: Privat

Privat : Ny viltforskrift

21.09.19

Firma: Privat

Bekymret samfunnsborger: Forkastelig.

21.09.19

Firma: Bekymret samfunnsborger

Privat: Ny viltforskrift

21.09.19

Firma: Privat

Privat: Levende vilt i bur

21.09.19

Firma: Privat

Privat: Ny viltforskrift

21.09.19

Firma: Privat

Privat person: NEI til trening på ville dyr

21.09.19

Firma: Privat person

Privat: Dyremishandling

21.09.19

Firma: Privat

Privat: Ny viltforskrift

21.09.19

Firma: Privat

Privatperson: Endring av viltlov

21.09.19

Firma: Privatperson

Privat: Ang Viltforskrift (2019/7911)

21.09.19

Firma: Privat

Privat: Ny viltforskrift.

21.09.19

Firma: Privat

Elsker dyr : Dyreplaging

21.09.19

Firma: Elsker dyr

privat: dyrevelferd

21.09.19

Firma: privat

Privat: Ny viltforskrift (2019/7911)

21.09.19

Firma: Privat

Orker snart ikke denne kloden mer. : Stolt dyreelsker og ikke så jævla ego!

20.09.19

Firma: Orker snart ikke denne kloden mer.

En mann på 25, som kjemper for Rovdyrene : La Rovdyrene Leve!

20.09.19

Firma: En mann på 25, som kjemper for Rovdyrene

Frivillig Dyrehjelper: Dyrevelferd

20.09.19

Firma: Frivillig Dyrehjelper

En helt vanlig jente som kjemper for dyrene : La rovdyrene leve

20.09.19

Firma: En helt vanlig jente som kjemper for dyrene

Privatperson: Vi må beskyttes fra oss selv

20.09.19

Firma: Privatperson

medlem Norsk Ornitologisk Forening: Skadefelling

20.09.19

Firma: medlem Norsk Ornitologisk Forening

Privatperson : Ville dyr

20.09.19

Firma: Privatperson

Ingen: Viltforskrift

20.09.19

Firma: Ingen

toverieber88@gmail.com: Ny viltforskrift

20.09.19

Firma: toverieber88@gmail.com

hundepsykolog: Rovdyrforvaltning

20.09.19

Firma: hundepsykolog

Privatperson: Viltforskrift (2019/7911)

20.09.19

Firma: Privatperson

Ingen: Vilt

20.09.19

Firma: Ingen

Ingen: Vilt

20.09.19

Firma: Ingen

Privatperson med signifikant interesse av å bevare vår viltlevende dyr.: Klage på forskrift

20.09.19

Firma: Privatperson med signifikant interesse av å bevare vår viltlevende dyr.

Gyda ulrike løken Sirseth lenole: Ang. Nytt lovforslag

19.09.19

Firma: Gyda ulrike løken Sirseth lenole

Privatperson : Protest mot ny viltforskrift

19.09.19

Firma: Privatperson

Privat: Etikk

19.09.19

Firma: Privat

Oslo kommune, Bydel Bjerke og ULOBA: Vilt til trening av jakthunder

19.09.19

Firma: Oslo kommune, Bydel Bjerke og ULOBA

Oslo kommune, Bydel Bjerke og ULOBA: Vilt til trening av jakthunder

19.09.19

Firma: Oslo kommune, Bydel Bjerke og ULOBA

Beiarn kommune

12.09.19

Eidsvoll kommune

09.09.19

Privatperson : Protest mot forslaget

05.09.19

Firma: Privatperson

Privat: Ny viltforskrift

05.09.19

Firma: Privat

Fauske kommune, 972418021: Uttalelse til ny viltforskrift

05.09.19

Firma: Fauske kommune, 972418021

XR: Rovdyr

04.09.19

Firma: XR

grete.solloest07@gmail.com: vedr. ny viltforskrift 2019/7911

03.09.19

Firma: grete.solloest07@gmail.com

Privat : Viltforskriften

02.09.19

Firma: Privat

Privatperson : Viltforskriften

02.09.19

Firma: Privatperson

Privat: Viltforvaltning

02.09.19

Firma: Privat

Privat : Viltforskrift

02.09.19

Firma: Privat

Privatperson: Viltforskrift 2019/7911

02.09.19

Firma: Privatperson

fra Rovviltnemnda i region 2

26.08.19

Firma: Høringsuttalelse til sak 2019/7911

Karmøy kommune: høring viltforskrift

19.08.19

Firma: Karmøy kommune

Vegårshei kommune: Uttalelse til ny viltforskrift

02.08.19

Firma: Vegårshei kommune

Privat: Viltforskrift

07.07.19

Firma: Privat

Tema

Relaterte lenker