Foreslår ny viltforskrift (2019/7911)

Miljødirektoratet foreslår ny forskrift om skadefelling, om dødt vilt og om bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften).

Miljødirektoratet samler fire eksisterende forskrifter som regulerer innfanging, uttak, oppdrett og hold av vilt, og håndtering av dødt vilt, til en felles forskrift. Utgangspunktet er at hovedprinsippene i viltforvaltningen videreføres i den nye forskriften, og at bestemmelsene nå samles i en mer systematisk og harmonisert forskrift. Det er også innarbeidet et skille mellom vilt som forekommer naturlig i Norge og fremmede viltarter. Bestemmelsene om hold av fremmede viltarter flyttes til forskrift om fremmede organismer.

Høringsfrist er 1. oktober 2019.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet. Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Vennligst merk brevet med 2019/7911.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:
Firma /
Organisasjon:
E-post:
Emne:
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Beiarn kommune

12.09.19

Eidsvoll kommune

09.09.19

Privatperson : Protest mot forslaget

05.09.19

Firma: Privatperson

Privat: Ny viltforskrift

05.09.19

Firma: Privat

Fauske kommune, 972418021: Uttalelse til ny viltforskrift

05.09.19

Firma: Fauske kommune, 972418021

XR: Rovdyr

04.09.19

Firma: XR

grete.solloest07@gmail.com: vedr. ny viltforskrift 2019/7911

03.09.19

Firma: grete.solloest07@gmail.com

Privat : Viltforskriften

02.09.19

Firma: Privat

Privatperson : Viltforskriften

02.09.19

Firma: Privatperson

Privat: Viltforvaltning

02.09.19

Firma: Privat

Privat : Viltforskrift

02.09.19

Firma: Privat

Privatperson: Viltforskrift 2019/7911

02.09.19

Firma: Privatperson

fra Rovviltnemnda i region 2

26.08.19

Firma: Høringsuttalelse til sak 2019/7911

Karmøy kommune: høring viltforskrift

19.08.19

Firma: Karmøy kommune

Vegårshei kommune: Uttalelse til ny viltforskrift

02.08.19

Firma: Vegårshei kommune

Privat: Viltforskrift

07.07.19

Firma: Privat

Tema

Relaterte lenker