Foreslår ny viltforskrift (2019/7911)

Miljødirektoratet foreslår ny forskrift om skadefelling, om dødt vilt og om bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften).

Miljødirektoratet samler fire eksisterende forskrifter som regulerer innfanging, uttak, oppdrett og hold av vilt, og håndtering av dødt vilt, til en felles forskrift. Utgangspunktet er at hovedprinsippene i viltforvaltningen videreføres i den nye forskriften, og at bestemmelsene nå samles i en mer systematisk og harmonisert forskrift. Det er også innarbeidet et skille mellom vilt som forekommer naturlig i Norge og fremmede viltarter. Bestemmelsene om hold av fremmede viltarter flyttes til forskrift om fremmede organismer.

Høringsfrist er 1. oktober 2019.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet. Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Vennligst merk brevet med 2019/7911.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Privat: Viltforskrift

07.07.19

Firma: Privat

Tema

Relaterte lenker