Foreslår endringer i jakttid på elg og hjort (2019/3864)

Miljødirektoratet hører på forslag til utvidet jakttid på elg og hjort i 15 kommuner rundt Nordfjella villreinområde fra og med 1. januar 2020 til og med 31. januar 2022.

Miljødirektoratet foreslår utvidet jakttid på elg og hjort, jf. forskrift 25. januar 2017 nr. 106 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022.

Bakgrunnen for forslaget er relatert til skrantesjuke og behov for å redusere tettheten av hjortevilt rundt Nordfjella. Dette fordi forekomst og aktivitet av elg og hjort i området er ansett som en av de største risikofaktorene for spredning av skrantesjuke utenfor Nordfjella.

Miljødirektoratet hører på forslag om å:

Starte jakta på elg og hjort 15. august i 2020 og 2021.Utvide jakta på elg og hjort fra 1. januar – 31. januar i 2020, 2021 og 2022.Begge punktene gjelder kommunene Eidfjord, Ulvik, Aurland, Lærdal, Årdal, Hemsedal, Ål, Hol, Gol, Nes, Nore og Uvdal, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang.

Mer informasjon finner du i Miljødirektoratets høringsnotat. Alle høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden.

Høringsfristen er 7. november 2019.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Aurland kommune

22.11.19

Firma: Aurland Kommune

Sogn Naturforvalting AS

20.11.19

Firma: Sogn Naturforvalting AS

Aurland fjellstyre

20.11.19

Firma: Aurland fjellstyre

Mattilsynet

13.11.19

Firma: Mattilsynet

Lærdal kommune

13.11.19

Firma: Lærdal kommune

Årdal kommune

13.11.19

Firma: Årdal kommune

Oppland fylkeskommune

12.11.19

Firma: Oppland fylkeskommune

Dyrenes Rett

08.11.19

Firma: Dyrenes Rett

Marit børresen: Utvidet hjortejakt

07.11.19

Firma: Marit børresen

Hemsedal Bondelag: Jakttidshøyring

07.11.19

Firma: Hemsedal Bondelag

Ål elgvald, Ål sankelag og Ål kommune: Framlegg om utvida jakttid for elg og hjort

06.11.19

Firma: Ål elgvald, Ål sankelag og Ål kommune

Eidfjord kommune: Jakttidshøyring

06.11.19

Firma: Eidfjord kommune

Ål bonde- og småbrukarlag

06.11.19

Firma: Ål bonde- og småbrukarlag Ål bonde- og småbrukarlag

Org nr. 969333740: Uttalelse til høring

05.11.19

Firma: Org nr. 969333740

Foreningen Nes Sankelag: Høringsuttale, jakttid elg og hjort

05.11.19

Firma: Foreningen Nes Sankelag

Herad jaktlag: endring av jakttid elg og hjort

05.11.19

Firma: Herad jaktlag

Buskerud sau og geit: Høringenda jakttid

05.11.19

Firma: Buskerud sau og geit

Holet og Moen Grunneigerlag: Løshund jakt

04.11.19

Firma: Holet og Moen Grunneigerlag

Veterinærinstitutet: Høring jakttid elg og hjort

04.11.19

Firma: Veterinærinstitutet

Ulvik herad: Høyringsuttale

31.10.19

Firma: Ulvik herad

Jegerutvalget i Hovet og Sudndalen Grunneigarlag: Utvida jaktperiode 2020-2022

29.10.19

Firma: Jegerutvalget i Hovet og Sudndalen Grunneigarlag

Valdansvarleg Terum Hjortevald: Utvida jakttid 2019/3864

08.10.19

Firma: Valdansvarleg Terum Hjortevald

Tema

Relaterte lenker