Foreslår endringer i fisketider (2019/5220)

Miljødirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 10. mai 2012 nr. 438 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og forskrift 10. mai 2012 nr. 431 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen. 

Forslaget omfatter nødvendige endringer av gjeldende fiskebestemmelser i sjø og vassdrag, jf. Miljødirektoratets bakgrunnsnotat med retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra fiskesesongen 2016. Endringene skal, etter planen, tre i kraft fra sesongen 2019.

Skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsfristen er 10. mai 2019. 

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Elveierlag: Høringsutalelse

11.04.19

Firma: Elveierlag

Tema

Relaterte lenker