Foreslår endringer i fisketider (2019/5220)

Miljødirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 10. mai 2012 nr. 438 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og forskrift 10. mai 2012 nr. 431 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen. 

Forslaget omfatter nødvendige endringer av gjeldende fiskebestemmelser i sjø og vassdrag, jf. Miljødirektoratets bakgrunnsnotat med retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra fiskesesongen 2016. Endringene skal, etter planen, tre i kraft fra sesongen 2019.

Skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsfristen er 12. mai 2019. 

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vestnes kommune

22.05.19

Firma: Vestnes kommune

Olav Terje Flataker

22.05.19

Firma: Olav Terje Flataker

Fylkesmannen i Rogaland

20.05.19

Firma: Fylkesmannen i Rogaland

Finnmarkseiendommen

20.05.19

Firma: Finnmarkseiendommen

Fylkesmannen i Trøndelag

16.05.19

Firma: Fylkesmannen i Trøndelag

Ronny Groven

15.05.19

Firma: Ronny Groven

Hege og Hallgeir Stjern

15.05.19

Firma: Hege og Hallgeir Stjern

Daniel Storeide

14.05.19

Firma: Daniel Storeide

Norges Fiskarlag

14.05.19

Firma: Norges Fiskarlag

Norske Lakseelver

14.05.19

Firma: Norske Lakseelver

Norges Fiskarlag

13.05.19

Firma: Norges Fiskarlag

Øksendal vilt ogfiskelag: fisketider Usma

12.05.19

Firma: Øksendal vilt ogfiskelag

Gnr 41,42,43: Fisketider

12.05.19

Firma: Gnr 41,42,43

Stordalselva og Norddalselva Lakseforvaltning (SNL): Ny fiskeregler

11.05.19

Firma: Stordalselva og Norddalselva Lakseforvaltning (SNL)

Grunneier Lyngen: Kilnot fiske må bestå!

11.05.19

Firma: Grunneier Lyngen

Grunneier Lyngen: Kilnot fiske må bestå!

11.05.19

Firma: Grunneier Lyngen

999208703: Kilnotfiske laks 2019

10.05.19

Firma: 999208703

privat: kilenot

10.05.19

Firma: privat

Lakselvvassdraget utmarkslag SA: protest - tilbakemelding

10.05.19

Firma: Lakselvvassdraget utmarkslag SA

916557175: Fisketider

10.05.19

Firma: 916557175

Myklebust Elve-eigarlag SA: Fisketider i Oselva

10.05.19

Firma: Myklebust Elve-eigarlag SA

Sjølaksefiskerne i Åfjord: Høringsuttalelse

10.05.19

Firma: Sjølaksefiskerne i Åfjord

Sjølaksefiskerne i Åfjord: Høringsuttalelse

10.05.19

Firma: Sjølaksefiskerne i Åfjord

gårdsnr: 47, bruksnr: 5: fisketider i sjø

10.05.19

Firma: gårdsnr: 47, bruksnr: 5

Norges Fiskarlag: Høringssvar fra Norges Fikarlag

10.05.19

Firma: Norges Fiskarlag

969152703: sjølaksefisket

10.05.19

Firma: 969152703

Agder sjølaksefiskerlag: Uttalelse

10.05.19

Firma: Agder sjølaksefiskerlag

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA: Foreslår endringer i fisketider (2019/5220).

10.05.19

Firma: Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA

Norges vassdrags- og energidirektorat

10.05.19

Firma: Norges vassdrags- og energidirektorat

Stordalselva og Norddalselva Lakseforvaltning (SNL): Ny fiskeregler

09.05.19

Firma: Stordalselva og Norddalselva Lakseforvaltning (SNL)

Privat: Sjøfiske kilenot.

09.05.19

Firma: Privat

Myklebust elve-eigarlag sa: Fisketider i Oselva

08.05.19

Firma: Myklebust elve-eigarlag sa

Agder Sjølaksefiskerlag: Uttalelse.

08.05.19

Firma: Agder Sjølaksefiskerlag

Figgjo Elveeigarlag: Høring 2019/5220

08.05.19

Firma: Figgjo Elveeigarlag

vartdal elveigarlag sa: høringsuttalelse

08.05.19

Firma: vartdal elveigarlag sa

vartdal elveigarlag sa: høringsuttalelse

08.05.19

Firma: vartdal elveigarlag sa

vartdal elveigarlag sa: høringsnotat

08.05.19

Firma: vartdal elveigarlag sa

Sandeid Elveeigarlag: Fisketider

08.05.19

Firma: Sandeid Elveeigarlag

Lakseelvane på Sunnmøre: Fisketider Ørstaelva og Vartdalselva

07.05.19

Firma: Lakseelvane på Sunnmøre

Hustad Vassdraget Forvaltningslag: Fisketider

06.05.19

Firma: Hustad Vassdraget Forvaltningslag

Frafjord elveeigarlag: Høringsuttalelse

02.05.19

Firma: Frafjord elveeigarlag

Styret i Ørstavassdraget Elveeigarlag: Endring i fisketid for Ørstavassdraget

02.05.19

Firma: Styret i Ørstavassdraget Elveeigarlag

Øksendal Vilt- og fiskelag: Høringskommentar, endring i fisketider

02.05.19

Firma: Øksendal Vilt- og fiskelag

Lakselva elveeierlag: Åpningstid

30.04.19

Firma: Lakselva elveeierlag

Elveierlag: Høringsutalelse

11.04.19

Firma: Elveierlag

Tema

Relaterte lenker