Foreslår endringer i avfallsforskriften (2015/9689)

Miljødirektoratet gjennomfører høring av forslag til endring i avfallsforskriften kapittel 11 om kriterier for farlig avfall vedlegg 2 og endringer i myndighetsfordeling for behandling av noen typer farlig avfall i avfallsforskriften kapittel 10 om forbrenning av avfall og 11 om farlig avfall.

Endringen av kapittel 11 innebærer i hovedsak at vi i stedet for henvisninger til EUs rettsakter om kriterier for farlig avfall foreslår å ta tekstene fra EUs rettsakter inn i vedlegg 2, slik at den blir mer tilgjengelig for brukerne og passer inn i helheten i kapittel 11. Høringen av disse endringene er mest for informasjon, siden reglene allerede gjelder.

Vi foreslår samtidig endringer i avfallsforskriften kapittel 11 og 10 med vedlegg for å gi fylkesmannen myndighet til å gi tillatelse til kverning av impregnert trevirke og til brenning av visse typer farlig avfall i anlegg for forbrenning av ordinært avfall.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi viser til høringsnotat for nærmere omtale av de foreslåtte endringene, og til endringsforskrift som viser de foreslåtte endringene.

Høringsfrist er 5. november 2019.

Høringsdokumenter

Tema

Relaterte lenker