Wintershall søker om produksjon på Nova (2019/4266)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS, om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven i forbindelse med klargjøringsaktiviteter på Novafeltet i Nordsjøen. 

Nova er en undervannsutbygging med to havbunnsrammer som skal knyttes til eksisterende anlegg på Gjøa, og Wintershall søker nå om forbruk og utslipp av kjemikalier knyttet til klargjøring av rørledninger.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen. 

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 10. mai. 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

21.05.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Tema

Relaterte lenker