Wintershall søker om produksjon på Nova (2019/4266)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS, om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven i forbindelse med klargjøringsaktiviteter på Novafeltet i Nordsjøen. 

Nova er en undervannsutbygging med to havbunnsrammer som skal knyttes til eksisterende anlegg på Gjøa, og Wintershall søker nå om forbruk og utslipp av kjemikalier knyttet til klargjøring av rørledninger.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen. 

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 10. mai. 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker