Wintershall søker om boring på Maria (2019/456)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS om tillatelse etter forurensningsloven til å bore en produksjonsbrønn og en vanninjeksjonsbrønn på Mariafeltet i Norskehavet.

Maria er lokalisert på Haltenbanken i Norskehavet, 20 kilometer øst for Kristin og 45 km sør for Heidrun, med et vanndyp på omtrent 300 meter. Maria er utbygd med undervannsinstallasjoner som er knyttet til installasjonene Kristin, Heidrun og Åsgard B. 

Boring av de to brønnene vil gjennomføres med boreriggen West Mira og vil ha en varighet på ca. 150 dager. Tidligst planlagt oppstart er 1. august 2019. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 12. juni 2019, jf. forurensningsforskriften § 36‑5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

27.05.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Tema

Relaterte lenker