Wintershall søker om boring av Balderbrå og Gullstjerne (2019/10742)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall om tillatelse til boring av 6604/5-2 S Balderbrå avgrensningsbrønn og letebrønn 6604/6-1 Gullstjerne i Norskehavet.

Brønnene skal bores i Norskehavet, på ca. 1200 meters dyp. Avstanden til land er ca. 352 km. Søknaden omfatter forbruk og utslipp av kjemikalier, samt utslipp til luft i forbindelse med kraftgenerering og brønntesting. Det er ikke funnet sårbar bunnfauna ved borelokasjonene. 

Saksdokumenter og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 30. september 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker