Vår Energi søker om fjerning og etterlatelse av installasjoner på Jotun (2019/366)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Vår Energi AS om tillatelse etter forurensningsloven til fjerning og etterlatelse av undervannsinstallasjoner på Jotun i Nordsjøen.

Arbeidet vil omfatte fysisk påvirkning på sjøbunnen og utslipp til sjø. Vår Energi søker om utslipp av olje, gass og kjemikalier. Kjemikalieutslipp er primært knyttet til stoffer i gul og grønn kategori, men kan også omfatte utslipp av hydraulikkvæske i rød og svart kategori. Det er planlagt mudring (700 m3) og tildekking med stein (10 000 m3).

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 11. november 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

03.03.20

Firma: Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet

20.11.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker