Shell søker om endret tillatelse for Knarrfeltet (2019/396)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra A/S Norske Shell om endring av tillatelse etter forurensningsloven på Knarrfeltet i Nordsjøen. Søknaden omfatter injeksjon av produsertvann, utslipp av flyktige organiske forbindelser (nmVOC) og metan, samt utslipp til sjø i forbindelse med brønnopprensking og oppstart av Knarr Infill.

A/S Norske Shell vurderer at aktivitetene vil ha begrensede miljøkonsekvenser.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 17. desember 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

06.12.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Tema

Relaterte lenker