Repsol søker om støping på Yme (2019/471)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Repsol Norge AS om oppdatering av tillatelse til utslipp i forbindelse med støping på Yme i Nordsjøen.

Søknaden omfatter økning av forbruk og utslipp av kjemikalier i grønn, gul og rød kategori. Det søkes om et forbruk og utslipp på henholdsvis 317 tonn og 34 tonn i grønn kategori, 5,6 tonn og 0,55 tonn stoff i gul kategori og 2 tonn og 190 kg stoff i rød kategori.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 3. mai 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker