Repsol søker om boring av Kathryn (2019/6487)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Repsol Norge AS om tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 9/2-12 i PL910 i Nordsjøen.

Søknaden omfatter forbruk og utslipp av kjemikalier til sjø, utslipp til luft og miljørisiko- og beredskapsanalyse.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 14. juni 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

27.05.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker