PGNiG Upstream Norway AS søker om boring av Shrek (2019/6929)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra PGNiG Upstream Norway AS (PUN) om tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 6507/5-9 S+A Shrek i PL838 med boreriggen Deepsea Nordkapp, i Norskehavet.

Brønnen planlegges boret i Norskehavet, 9 km sør for Skarv, 24 km nordøst for Heidrun og 44 km sørvest for Norne FPSO. Korteste avstand til fastland er ca. 165 km (Vikna). Planlagt oppstart er 1. september 2019.

Brønnen ligger i nærheten av både svamp– og korallforekomster, og er planlagt boret med sjøvann i topphullseksjonene og oljebasert borevæske i påfølgende seksjoner. PUN planlegger å slippe ut kaks boret med vannbasert borevæske, mens kaks med oljebasert borevæske sendes til land.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 28. juni 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

17.06.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Tema

Relaterte lenker