OKEA søker om endring av tillatelsen på Draugen (2019/480-9)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra OKEA AS om tillatelse etter forurensningsloven til forbruk og utslipp av scaleinhibitor, samt økt forbruk og utslipp av hydraulikkvæske på Draugen.

Avleiringshemmeren Scaletreat DF13935 har vært i bruk på Draugen siden 2016 og behovet for bruk har økt. Forventet forbruk i 2019 er på 483 tonn, mot 312 i 2018.

Videre har en av komponentene i produktet endret kategori fra gul Y2 til rød på grunn av ny informasjon om lavere nedbrytningshastighet. Komponenten utgjør 3 % av produktet og forventet forbruk og utslipp av rødt stoff blir da henholdsvis 14,5 og 7,2 tonn i 2019.

OKEA søker om forbruk og utslipp av dette produktet til og med juni 2020 for å kunne få kvalifisert et erstatningsprodukt med bedre miljøklassifisering.

OKEA søker også om økt forbruk og utslipp av hydraulikkvæske for kontrollsystemet på havbunnen. Systemet er fylt med væsken Oceanic HW540 V2 som inneholder en liten mengde stoff i svart kategori (<0,2%).

Systemet etterfylles med et erstatningsprodukt, Oceanic HW540 E v2, i gul kategori.

Konservativt antas alt utslipp foreløpig å være den gamle væsken.

Hydraulikksystemet er utstyrt med returlinjer, men mindre lekkasjer fra pakninger og koblinger må påregnes. Disse lekkasjene øker med utstyrets alder. OKEA søker om en økning i utslipp av svart stoff fra 4 til 11 kg per år.    

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Søknaden ligger i menyen til høyre. 

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 16. august 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Tema