Neptune søker om aktiviteter under utbygging av Fenja (2019/579)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Neptune Energy om tillatelse etter forurensningsloven til installasjon av havbunnsinnretninger i forbindelse med utbygging av Fenja. Fenja er et undervannsanlegg som skal kobles opp mot Njord i Norskehavet.

Ifølge søknaden vil ikke aktivitetene berøre det kjente området med forurensede sedimenter rundt Njord. På bakgrunn av resultater fra nye kartlegginger har imidlertid Equinor funnet at området er større enn tidligere antatt. Dette medfører at de omsøkte aktivitetene våtlagring av kontrollkabel og installering av ankere for dynamisk del av kontrollkabel allikevel vil foregå innenfor den kontaminerte sonen. Disse aktivitetene er planlagt sommeren 2019. 

Miljødirektoratet ber kun om kommentarer på aktivitetene som er planlagt innenfor området med kontaminerte sedimenter. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 20. mars 2019.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

25.02.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker