NOFO søker om virksomhet på Friggfeltet (2019/3137)

Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) søker om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven i forbindelse med forsøk på Friggfeltet i Nordsjøen. Utslippene vil foregå i uke 24 og 25 i 2019.

Forsøkene innebærer utslipp av inntil 10 m3 oljeemulsjon, 12 m3 Oseberg Blend, 16 m3 MGO (marin gassolje), 2 m3 planteemulsjon og 6 m3 IF 180 (bunkersolje), 1 liter H2S-fjerner og 5 m3 dispergeringsmiddel av type Dasic Slickgone NS.

NOFO søker også om In-Situ brenning av totalt 18 m3 råolje.

Beskrivelse av forsøkene er vedlagt søknaden. Formålet med forsøkene er å videreutvikle norsk beredskap mot akutt forurensning.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.
Vi ber om at eventuelle kommentarer til søknaden sendes oss innen 3. april 2019.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Havforskingsinstituttet

12.04.19

Firma: Havforskingsinstituttet

Fiskeridirektoratet

29.03.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Tema

Relaterte lenker