Mol søker om boring av Evra/Iving (2019/7525)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Mol Norge AS om tillatelse til boring av letebrønn 25/8-19 S Evra/Iving i Nordsjøen.

Søknaden omfatter forbruk og utslipp av kjemikalier, utslipp av borekaks og utslipp til luft i forbindelse med kraftproduksjon og brønntesting. Operatøren har påvist forekomster av sjøfjær i området. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre. 

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 4. august 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker