Equinor søker om utslipp på Troll Fase 3 (2019/462)

Miljødirektoratet har mottatt to søknader fra Equinor AS om tillatelse til utslipp av kjemikalieholdig vann i forbindelse med klargjøring for utbygging av Troll Fase 3 i Nordsjøen.

Søknadene omfatter forbruk og utslipp av kjemikalier i gul og grønn kategori. Equinor søker om utslipp av 60 m3 kjemikalieholdig vann fra inntrekningsrør J-09 på Troll A og omlag 34 000 m3 kjemikalieholdig vann fra rørledning mellom Troll Vest og Troll A. Utslippene vil skje på havbunnen ved Troll A og Troll Vest.

Equinor har fått utført en analyse av miljøkonsekvensene av utslippene.

Skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om at eventuelle kommentarer til søknaden sendes oss innen 20. mars 2019.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

01.03.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Tema

Relaterte lenker