Equinor søker om utslipp fra sandblåsing på Oseberg C (2019/465)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om utslipp av ca. 40 tonn blåsesand og ca. 400 kg malingsrester fra sandblåsing av jacket på Oseberg C i Nordsjøen. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumenter ligger i menyen til høyre. 

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 9. april 2019, jf. forurensingsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

23.04.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Norges Miljøvernforbund

23.04.19

Firma: Norges Miljøvernforbund

Vedtak

Tema

Relaterte lenker