Equinor søker om unntak fra grense for oljeinnhold i produsert vann (2019/459)

Equinor søker om å forlenge gjeldende unntak fra aktivitetsforskriften § 60 om konsentrasjonsgrense på 30mg/l for olje i produsert vann fra Sleipnerfeltet i Nordsjøen til ut året 2025.

Mesteparten av produsert vann på Sleipnerfeltet reinjiseres, og det er normalt en liten vannmengde som slippes til sjø. Equinor søker om at utslippet av produsert vann reguleres med en grense på 1200 kg olje per år i stedet for konsentrasjonsgrense for olje.   

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 7. oktober 2019.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker