Equinor søker om oppdatert tillatelse på Veslefrikk (2019/458)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor om oppdatert tillatelse etter forurensningsloven til boring og produksjon på Veslefrikk i Nordsjøen. Equinor søker om økt bruk og utslipp av kjemikalier i svart kategori.

Equinor søker om bruk og utslipp av 370 kg svart stoff i forbindelse med smøreoljen Renolin Unisyn CLP 46 i neddykkede sjøvannspumper. Bakgrunnen for økningen er ifølge søknaden at Equinor erfarer høyere faktisk forbruk enn det som ble oppgitt av pumpeleverandør.
Equinor søker også om økt bruk av svart stoff i forbindelse med produktet Marine gassolje. Bakgrunnen for økningen er at andelen av pigment (stoff i svart kategori) i produktet er justert opp fra 0,001 % til 0,0044 %. Equinor informerer om at det ikke er noen endring i forbruket av dieselen, og at det ikke er utslipp av produktet.  

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 9. september 2019, jf. forurensningsforskriften
§ 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker