Equinor søker om oppdatering på Trollfeltet (2019/462)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om oppdatering av tillatelse etter forurensningsloven for Trollfeltet i Nordsjøen.

Aktiviteten omfatter boring av 8 nye brønner (gassprodusenter) i forbindelse med Troll fase 3. I følge  Equinor vil rammer for forbruk og utslipp av kjemikalier og utslipp til luft for boring av brønnene være dekket av gjeldende tillatelse. I tillegg søker Equinor om forbruk av vannsporstoff i rød kategori.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 3. juni 2019,jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

23.05.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Tema

Relaterte lenker