Equinor søker om oppdatering på Trollfeltet (2019/462)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om oppdatering av tillatelse etter forurensningsloven for Trollfeltet i Nordsjøen.

Aktiviteten omfatter boring av 8 nye brønner (gassprodusenter) i forbindelse med Troll fase 3. I følge  Equinor vil rammer for forbruk og utslipp av kjemikalier og utslipp til luft for boring av brønnene være dekket av gjeldende tillatelse. I tillegg søker Equinor om forbruk av vannsporstoff i rød kategori.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 3. juni 2019,jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker