Equinor søker om oppdatering på Gullfaks (2019/469)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om oppdatering av tillatelse etter forurensningsloven for Gullfaksfeltet i Nordsjøen.

Equinor informerer om at svart andel i avgiftsfri diesel har gått opp, noe som medfører at de er nødt til å søke om økt forbruk av stoff i svart kategori på Gullfaks.

Operatøren søker også om å inkludere tetningsolje i svart kategori (Castrol Brayco Micronic SBF ES) i tillatelsen for Gullfaks. Denne oljen er tatt i bruk på Gullfaks for å erstatte et annet produkt i svart kategori. Castrol Brayco Micronic SBF ES ble nylig omklassifisert fra rød til svart kategori, men Equinor Gullfaks mener likevel substitusjonen vil gi en miljøgevinst i form av sterkt redusert forbruk og utslipp av stoff i svart kategori.  Equinor søker om å få tillatelse til å bruke de to produktene parallelt ut 2019 mens det foregår testing av det nye produktet.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 31. mai 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker