Equinor søker om oppdatering for Gudrun (2019/466)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om oppdatering av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Gudrun til å inkludere årlig produksjonsboring i Nordsjøen.

Aktiviteten omfatter boring, komplettering og brønnopprenskning av inntil 5 brønner i året. Equinor søker om endrede rammer for forbruk og utslipp av kjemikalier, samt utslipp til luft fra mobil rigg. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre. 

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 15. juli 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker