Equinor søker om endring av tillatelse for Gudrun (2019/466)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om endring av tillatelse til boring og produksjon på Gudrun i Nordsjøen.

Equinor søker om inkludering av årlig forbruk og utslipp av rødt stoff fra kjølevannssystem fra mobil rigg, i tillatelsen til boring og produksjon på Gudrun.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 14. november 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

29.01.20

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker