Equinor søker om boring på Martin Linge (2019/444)

Equinor Energy AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til boring, produksjon og drift på Martin Linge-feltet i den nordvestre delen av Nordsjøen. 

Martin Linge-feltet bygges ut med en bunnfast produksjonsinnretning (Martin Linge A) med prosessering av olje og gass mot et lagerskip (Martin Linge B) for videre separasjon av olje/produsert vann samt lagring av olje. Oljeeksport vil skje via skytteltankere og gasseksport via britisk rørledningssystem.

Planlagt produksjonsstart er første kvartal 2020.

Equinor Energy søker om årlige utslipp av kjemikalier tilsvarende:

- 26,9 kg stoff i svart kategori som omfatter utslipp av smøreolje fra neddykkede hydraulisk drevne sjøvannsløftepumper og brannvannspumper

- 1,1 tonn stoff i rød kategori

- 73,2 tonn stoff i gul kategori, derav 6,5 tonn i underkategori 1 og 1,7 tonn i underkategori 2

- 7 721 tonn stoff i grønn kategori

Produsert vann vil bli renset og deretter injisert i en dedikert deponeringsbrønn. Equinor forventer at produsert vann vil injiseres i minimum 95 % av tiden.   

Feltet forsynes med kraft fra land via en 162 kilometer vekselstrømkabel fra Kollsnes. Equinor søker om utslipp til luft fra gassfyrte kjeler, dieselmotorer, fakling, kaldventilering og diffuse utslipp samt fra lagring og lasting av olje til skytteltankere.

Søknaden inneholder miljørisiko- og beredskapsanalyse. Beredskapsbehovet for aktivitetene på feltet er angitt til 9 NOFO-systemer for barriere 1 og 2.  

Skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om at eventuelle kommentarer til søknaden sendes oss innen 16. august 2019.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker