Equinor søker om boring på Bauge (2019/11991)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om boring av to produksjonsbrønner på Baugefeltet i Norskehavet.

Det er identifisert koraller nær borelokasjonen på Bauge. Den nærmeste forekomsten ligger 300 meter unna, og Equinor Energy AS vurderer risikoen for skade på koraller som lav, basert på informasjon fra tidligere aktivitet i området.

Equinor Energy AS har utført en miljørisikoanalyse for Bauge, som viser høy sannsynlighet for stranding i Frøya-Froan, kort drivtid til land og forholdsvis store strandingsmengder. Høyeste beregnede miljørisiko er 5,6 % i skadekategori Moderat.

Bauge bygges ut som en satellitt til Njord og vil inkluderes i Njords tillatelse til drift.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 14. november 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker