Equinor søker om boring på Askeladd (2019/2406)

Equinor Energy AS søker om tillatelse til bore- og brønnaktiviteter, samt drift av havbunnsinstallasjoner på Snøhvit-feltet for perioden 2019-2024. Søknaden omfatter bl.a. boring og komplettering av inntil syv produksjonsbrønner på Askeladd i Barentshavet.

Equinor Energy planlegger boring av tre produksjonsbrønner på Askeladd i perioden oktober 2019 til mars 2020. Planlagt oppstart av borekampanjen er 1. oktober 2019. Gjeldende tillatelse til utslipp i forbindelse med boreaktiviteter på Snøhvitfeltet dekker en av de tre planlagte brønnene på Askeladd.

Omsøkte forbruks- og utslippsmengder av kjemikalier er basert på et høyaktivitetsår med boring av inntil to brønner årlig.

Snøhvitfeltet, inkludert Askeladd, er lokalisert i Barentshavet Vest. Det er påvist stedvis høy tetthet av svampforekomster i området.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 5. august 2019.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker