Equinor søker om boring av letebrønn Ørn (2019/3525)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor om tillatelse etter forurensningsloven til boring og tilbakeplugging av letebrønn 6507/2-5 S Ørn i Norskehavet.

Brønnen er lokalisert på Dønna-terrassen, ca. 20 km nordvest for Skarvfeltet og 227 km fra Brønnøysund. Planlagt oppstart er juni 2019.

Brønnen ligger i nærheten av korallstruktur. Brønnen er planlagt boret med sjøvann i topphullseksjonene og oljebasert borevæske i de påfølgende seksjonene. Equinor planlegger å slippe ut kaks boret med vannbasert borevæske og ta kaks med oljebasert borevæske til land.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 21. mars 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

27.03.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker